Databeskyttelseserklæring

I. Indledning
BRAX (i det følgende: vi“) er som indehavere af onlinetilbuddet det ansvarlige organ for behandling af personoplysninger for brugerne af onlinetilbuddet. Vores kontaktdata finder du i kolofonen på det onlinetilbud, som du benytter dig af. Kontaktpersonerne ved spørgsmål om behandling af personoplysninger anføres direkte i denne databeskyttelseserklæring.
Beskyttelsen af dit privatliv og dine private data er meget vigtig for os. Vi registrerer, gemmer og bruger kun dine personoplysninger i overensstemmelse med indholdet i denne databeskyttelseserklæring samt de relevante databeskyttelsesretlige bestemmelser, navnlig den europæiske generelle forordning om databeskyttelse (GDPR) og de nationale databeskyttelsesbestemmelser.
Med denne databeskyttelseserklæring vil vi informere dig om, i hvilket omfang og med hvilket formål vi behandler personoplysninger i forbindelse med brug af onlinetilbuddet.

1. Personoplysninger
Personoplysninger er informationer om en identificeret eller identificerbar fysisk person. De omfatter alle informationer om din identitet som for eksempel dit navn, din e-mailadresse eller din postadresse. Informationer, der ikke kan sættes i forbindelse med din identitet (f.eks. statistiske oplysninger som antal af brugere af onlinetilbuddet) betragtes derimod ikke som personoplysninger.
Som udgangspunkt kan du bruge vores onlinetilbud uden at røbe din identitet og uden at angive personoplysninger. Vi registrerer så kun generelle informationer om besøget på vores onlinetilbud. For nogle af de udbudte ydelser indsamler vi dog personoplysninger. Som udgangspunkt behandler vi så kun disse data, for at du kan bruge dette onlinetilbud, især for at gøre de ønskede informationer tilgængelige. Ved registrering af personoplysninger skal du kun oplyse de data, som er absolut nødvendige. Derudover kan der gives yderligere oplysninger, men der er så tale om frivillige oplysninger. Vi gør altid opmærksom på, om der er tale om obligatoriske felter eller om frivillige oplysninger. De konkrete detaljer informerer vi om i det pågældende afsnit i denne databeskyttelseserklæring.
Der finder ikke nogen automatisk afgørelse sted på grundlag af dine personoplysninger i forbindelse med brug af vores onlinetilbud.

2. Behandling af personoplysninger
Vi gemmer dine oplysninger på særligt beskyttede servere inden for den Europæiske Union. Dine data er gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger beskyttede mod tab, ødelæggelse, adgang, ændring eller udbredelse via uvedkommende. Adgang til dine data er kun mulig for få, bemyndigede personer. De har det tekniske, merkantile eller redaktionelle ansvar for serverne. På trods af jævnlige kontroller er en komplet beskyttelse mod alle risici dog ikke mulig.
Dine personoplysninger overføres krypteret via internettet. Til datatransmissionen bruger vi en SSL-kryptering (Secure Socket Layer).

3. Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
Som udgangspunkt bruger vi kun dine personoplysninger til at kunne levere de af dig ønskede ydelser. Hvis vi som led i vores service bruger eksterne serviceudbydere, har disse kun adgang til dine data for at kunne levere denne service. Gennem tekniske og organisatoriske forholdsregler sikrer vi overholdelsen af databeskyttelseskravene og forpligter også vores eksterne serviceudbydere til overholdelsen heraf.
Derudover videregiver vi ikke data til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, især ikke til reklameformål. Videregivelse af dine personoplysninger sker kun, hvis du selv har givet samtykke til videregivelsen af dine data, eller hvis vi på grund af lovbestemmelser og/eller pålæg fra myndigheder eller domstole er berettigede eller forpligtede til det. Her kan der navnlig være tale om oplysninger, der bruges i forbindelse med retsforfølgelse, forebyggelse af farer eller varetagelse af intellektuel ejendomsret.

4. Retsgrundlag for databehandlingen
Hvis vi indhenter dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, udgør art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR retsgrundlaget for databehandlingen.
Hvis vi behandler dine personoplysninger, fordi det er påkrævet for opfyldelse af en kontrakt eller som et led i et kontraktlignende forhold med dig, udgør art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR retsgrundlaget for databehandlingen.
Hvis vi behandler dine personoplysninger til opfyldelse af en retlig forpligtelse, udgør art. 6, stk. 1, litra c) i GDPR retsgrundlaget for databehandlingen.
Som retsgrundlag for databehandlingen kommer endvidere art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR betragtning, hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til varetagelsen af vores virksomheds eller tredjeparts legitime interesse, og dine interesser, grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder ikke kræver beskyttelse af personoplysningerne.
I denne databeskyttelseserklæring henviser vi altid til, hvilket retsgrundlag. der danner basis for behandlingen af dine personoplysninger.

5. Sletning af data og opbevaringstidsrum
Vi sletter eller blokerer som udgangspunkt altid dine personoplysninger, når formålet med opbevaringen bortfalder. Yderligere opbevaring kan dog ske, hvis det er nødvendigt af hensyn til lovbestemte retningslinjer, som vi skal opfylde, for eksempel med henblik på lovbefalede opbevarings- og dokumentationsforpligtelser. Hvis det er tilfældet, sletter eller blokerer vi dine personoplysninger, når de pågældende retningslinjer er opfyldt.

II. Brug af vores onlinetilbud

1. Informationer om din pc
Hver gang, du besøger vores onlinetilbud, indsamler vi uafhængigt af din registrering følgende informationer om din pc: din pc's IP-adresse, din browsers anmodning og tidspunktet herfor. Desuden registrerer vi status og den overførte datamængde i forbindelse med denne anmodning. Vi indsamler også produkt- og versionsinformationer om den anvendte browser og din pc’s styresystem. Vi registrerer endvidere, fra hvilken hjemmeside du fik adgang til onlinetilbuddet. Din pc’s IP-adresse gemmes kun i den periode, du bruger onlinetilbuddet, derefter slettes den eller anonymiseres ved, at den forkortes. De øvrige data gemmes kun i en begrænset periode.
Vi bruger disse data til drift af onlinetilbuddet, navnlig for at konstatere og afhjælpe fejl, for at konstatere udnyttelsen af onlinetilbuddet og for at foretage tilpasninger eller forbedringer. Heri ligger også vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

2. Brug af cookies
Som det sker på mange hjemmesider bruger vi cookies i vores onlinetilbud. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din pc, og som gemmer bestemte indstillinger og data, når du besøger vores onlinetilbud via din browser. En cookie indeholder som regel domænets navn, hvorfra cookiefilen blev sendt, samt informationer om cookiens alder og en alfanumerisk identifikation.
Cookies gør det muligt for os at identificere din pc og straks gøre eventuelle forhåndsindstillinger tilgængelige. Cookies hjælper os med at forbedre onlinetilbuddet og tilbyde dig en bedre og endnu mere skræddersyet service. Heri ligger også vores legitime interesse i databehandlingen iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.
Vores cookies er såkaldte sessioncookies, der slettes automatisk, når du lukker ned for din browser. I enkelte tilfælde kan der også bruges cookies med en længere opbevaringsperiode, for at der kan tages hensyn til dine forhåndsindstillinger og præferencer næste gang, du besøger vores onlinetilbud.
De fleste browsere er indstillede sådan, at de automatisk accepterer cookies. Du kan dog deaktivere opbevaringen af cookies eller indstille din browser sådan, at du får en besked, så snart der sendes cookies. Det er desuden muligt at slette allerede gemte cookies manuelt i indstillingerne for din browser. Vær venligst opmærksom på, at du kun i begrænset omfang eller slet ikke kan benytte dig af vores onlinetilbud, hvis du fravælger opbevaring af cookies eller sletter nødvendige cookies.

3. Google Analytics
Vi bruger Google Analytics til statistiske evalueringer. Google Analytics er en webanalysetjeneste fra Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94034, USA ("Google"). Google Analytics bruger såkaldte ”cookies”. Cookies er tekstfiler, der gemmes på din computer og gør det muligt at analyse den måde, du bruger webstedet på. De informationer, som disse cookies genererer om din brug af dette websted, overføres som regel til en af Googles servere i USA og gemmes der. Hvis IP-anonymiseringen på dette websted aktiveres, forkortes din IP-adresse af Google dog inden for EU-medlemslandene eller i andre lande, der er omfattet af EØS-aftalen. Den komplette IP-adresse sendes kun til en af Googles servere i USA i undtagelsestilfælde og vil så blive forkortet der. Efter ordre fra dette websteds ejer bruger Google disse informationer til at evaluere din brug af webstedet for at udarbejde rapporter om aktiviteterne på webstedet og for at udføre andre serviceydelser for webstedets ejer i forbindelse med brugen af webstedet og brugen af internettet. Den IP-adresse, som Google Analytics videresender fra din browser, knyttes ikke sammen med andre oplysninger fra Google. Du forhindre, at der gemmes cookies på din computer ved en hertil svarende indstilling af din browser. Vi gør dog opmærksom på, at du i så fald muligvis ikke kan bruge alle funktioner på dette websted fuldt ud. Du kan også forhindre, at de data (inkl. din IP-adresse), som er genereret gennem Google, og som relaterer til brugen af dette websted, registreres, ved at du downloader og installerer den browser-plugin, som findes under følgende link. http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Flere informationer herom finder du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de eller https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de (generelle informationer om Google Analytics og databeskyttelse). Vi gør opmærksom på, at Google Analytics på vores internetsider er blevet udvidet med koden " anonymizeIp();” for at anonymisere IP-adresser, hvorved den sidste oktet (undersegment) slettes.
Vi mener, at databehandlingen til optimering af vores onlinetilbud må betragtes som en legitim interesse i databehandling i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR på grund af vores beskyttelsesforanstaltninger (anonymisering og mulighed for indsigelse).

4. Webtrekk
Nogle af de data, der registreres i forbindelse med besøg af dette websted, bruges til statistiske evalueringer. Omfanget af dataene beskrives i det følgende. Dataene videresendes kun til Webtrekk GmbH (Hannoversche Str. 19 10115 Berlin http://www.webtrekk.com), der varetager vores statistiske evalueringer. Vi bruger Webtrekk GmbH til indsamling af statistiske data om brug af vores internettilbud for på dette grundlag at optimere vores tilbud. Webtrekk GmbH er af TÜV Saarland certificeret til databeskyttelse inden for web controlling software. Som et led i dit besøg på vores websted indsamles og evalueres i forbindelse med vores webcontrolling nogle informationer, som din browser overfører. Indsamlingen sker gennem en pixel, der er integreret i hvert websted. Følgende data indsamles: Anmodning (filnavn på den hentede fil), browserens type og version (f.eks. Mozilla Firefox 33.0, Internet Explorer 10 etc.), browsersprog (f.eks. engelsk), styresystem, browseropløsning, skærmopløsning, JavaScript aktiveret: „ja“ eller „nej“, Java: „tændt“ eller „slukket“, Cookies: „tændt“ eller „slukket“, farveintensitet, referrers URL, forkortet IP-adresse til geografiske analyser ned til byniveau, tidsstempel, kliks, e-handelsinformationer som bestillingsværdi, produkter, mængde osv., indhold af formularer: fritekstfelter som navn, e-mailadresse, kontonummer og telefonnummer registreres som ”udfyldte” eller ”tomme”. Indtastningerne registreres ikke.
Med hver anmodning sendes IP-adressen, således at serveren ved, hvor den skal sende sit svar hen. Hver internetbruger får en internetadresse fra en internetudbyder (ISP), så snart vedkommende går på internettet. ISP ved, hvilke IP-adresser der bruges hvornår og af hvilke internetbrugere. ISP er juridisk forpligtet til at gemme disse informationer. Webtrekk gemmer ingen IP-adresser. Vi forkorter i vores tool straks IP-adressen til registreringen af sessionen og den geografiske analyse. Derefter sletter vi IP-adressen. Det er ikke muligt at koble vores data til enkelte personer eller at identificere enkelte personer ved hjælp af vores data. De geografiske analyser gennemføres ved hjælp af en database, der indeholder IP-adresseinformationerne fra forskellige ISP’er med IP-adressens geografiske placering ned til byniveau. Internetbrugernes adresser er ikke kendt.
På vores internetsider bruger vi flere steder såkaldte cookies: Sidste klik (bruges til session-timeout; varigheden er en session); ”sessioncookie” (bruges til at identificere sessionen; varigheden er en session); ”ever-cookie” (bruges til at identificere nye og tidligere besøgende; varigheden er 6 måneder).
Til udelukkelse fra Webtrekk web-controlling sættes en cookie med navnet „webtrekkOptOut“ fra domænet brax01.webtrekk.net. Denne indsigelse gælder, så længe du ikke sletter cookien. Cookien sættes for det nævnte domæne, for den pågældende browser og pc. Hvis du altså eksempelvis besøger vores hjemmeside fra dit hjem og fra din arbejdsplads eller med forskellige browsere, ville du skulle sætte cookien på hver pc og browser.
For at fuldføre indsigelsen, klik venligst på følgende link:
https://brax01.webtrekk.net/653677695099801/optout

5. Retargeting og remarketing
Retargeting og remarketing er teknologier, hvor brugere, der forinden har besøgt en bestemt internetside, også efter at de har forladt denne internetside, får vist annoncer fra den pågældende side. For at gøre det er det påkrævet at kunne genkende internetbrugere også efter, at de har forladt ens egen internetside, og dertil bruges cookies fra de pågældende serviceydere; desuden tages der højde for den tidligere brugeradfærd. Hvis en bruger for eksempel ser på bestemte produkter, kan han senere få vist disse eller lignende produkter som annoncer på andre internetsider. Der er tale om personaliseret annoncering, der er tilpasset den enkelte brugers behov. For denne personaliserede annoncering er det ikke påkrævet, at brugeren identificeres, men kun at han genkendes. De til retargeting og remarketing anvendte data sammenkædes derfor heller ikke af os med andre data.
Vi bruger denne type teknologi til at vise annoncer på internettet. Til at vise annoncerne gør vi brug af tredjepartsudbydere. Vi bruger blandt andet tilbud fra Google, der muliggør automatisk visning af de for internetbrugeren interessant produkter. Denne funktion varetages af cookies. Flere informationer om denne teknologi får du på Googles databeskyttelsesbestemmelser på https://policies.google.com/privacy?hl=dk. Installation af cookies til Google Remarketing og Google AdWords Conversion Tracking kan forhindres ved at ændre den pågældende indstilling af browsersoftwaren på følgende webside http://www.google.com/policies/privacy/ads/.
Indrykning af annoncer udgør her vores legitime interesse i databehandlingen i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

6. Push-beskeder/cleverpush
Du kan tilmelde dig modtagelsen af såkaldte push-beskeder. Hertil bruger vi tilbuddet ”CleverPush“ fra CleverPush GmbH, Nagelsweg 22, 20097 Hamborg, Tyskland (”CleverPush“).
Du modtager med vores push-beskeder regelmæssige informationer om [beskriv venligst så detaljeret som muligt indholdet af push-beskeden].
For at tilmelde dig til push-beskederne skal du bekræfte din browsers eller pc’s forespørgsel om modtagelse af beskederne. Denne proces dokumenteres og gemmes af CleverPush. Det gøres ved at gemme tilmeldingstidspunktet og en browser- eller pc-ID. Disse data bruges på den ene side til at kunne sende push-beskeder til dig på den anden side som dokumentation for din tilmelding. Retsgrundlaget for denne databehandling er dit samtykke og således art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
Desuden analyserer CleverPush vores push-beskeder statistisk. Således kan CleverPush registrere, om og hvornår der er blevet klikket på vores push-beskeder, og om og hvornår de er blevet vist. Det gør det muligt for os at konstatere, hvilke push-beskeder, der interesserer modtagerne, så vi kan tilpasse fremtidige beskeder efter alle modtageres sandsynlige interesser og dermed forøge interessen for vores tilbud. Desuden gemmer vi ud over browser- og pc-ID sidens emnefokus, hvor push-beskeden er blevet aktiveret (f.eks. erhverv, sport osv.). Denne information bruger vi ligeledes, så vi til bestemte abonnenter kan sende push-beskeder, der sandsynligvis er af interesse for dem. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Sammenkædningen af en browser- eller pc-ID med en bestemt person sker kun, hvis vi skulle være juridisk forpligtede til at gøre det, for at afværge krav mod os, når det er påkrævet som bevismiddel samt til eventuel forfølgelse af lovovertrædelser.
Dit samtykke til opbevaring og brug af dine personoplysninger i forbindelse med modtagelse af vores push-beskeder kan du når som helst tilbagekalde med fremadrettet virkning. Desuden kan du når som helst modsætte dig den ovenfor beskrevne brug af personoplysninger iht. art. 6, stk. 1, litra f). Tilbagekald venligst dit samtykke med dette formål. Du kan tilbagekalde dit samtykke i din browsers indstillinger for modtagelse af push-beskeder. Hvis du bruger vores push-beskeder på en desktop-pc med operativsystemet ”Windows”, kan du også afbestille push-beskederne ved at højreklikke på push-beskeden i systemets indstillinger.
Dine data slettes, så snart de ikke længere er påkrævede for at opfylde det formål, de er indsamlet til. Dine data gemmes altså så længe, som abonnementet på vores push-besked er aktivt.
Under følgende link forklares processen detaljeret: https://cleverpush.com/faq.

7. AWIN
Vi bruger dine personoplysninger for at gennemføre tilknyttede marketingkampagner. På den måde kan vi verificere, hvilke operatører af websteder, apps og andre teknologier, der har videresendt potentielle kunder til vores websteder og apps, og vi kan betale disse formidlere en provision som modydelse for formidlingen. Vi forfølger således vores legitime interesse i at gennemføre en online-reklamekampagne, der betales præstationsafhængigt. Vi samarbejder med Awin, der støtter os ved gennemførelsen af disse tilknyttede marketingkampagner. Awins databeskyttelseserklæring finder du på https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy-gb, som indeholder informationer om dine rettigheder med hensyn til databehandlingen.
I nogle tilfælde kan Awin have en begrænset profil, der vedrører dig. Den indeholder dog ikke din identitet, din online-adfærd eller andre personlige kendetegn. Denne profil bruges kun til at verificere, om en overførsel er startet på én enhed og afsluttet på en anden enhed.
I nogle tilfælde kan Awin og formidleren af de potentielle kunder modtage og behandle dine personoplysninger med det formål af gennemføre tilknyttede marketingkampagner.
Vi modtager også personoplysninger fra Awin og formidlerne af de potentielle kunder, der kan kategoriseres på følgende måde:
Cookiedata: Data om det websted, de apps eller en anden teknologi, hvorfra den potentielle kunde blev formidlet, og tekniske informationer om din enhed.

8. Interactive Performance Deutschland GmbH
På denne webside indsamles og gemmes der med teknologier fra Interactive Performance Deutschland GmbH (www.interactiveperformance.de) og deres teknologipartnere data om din brugeradfærd på vores websted med henblik på optimering og markedsføring. Disse data bruges til at analysere de besøgendes adfærd og til oprettelse af pseudonyme brugerprofiler. Til det formål bruges cookies, der muliggør en genkendelse af en internetbrowser ved et nyt besøg. De med Interactive Performance-teknologien indsamlede brugerprofiler sammenkædes dog ikke uden den besøgendes udtrykkelige samtykke med personoplysninger om den person, der har pseudonymet. De besøgendes IP-adresser afkortes inden opbevaringen således, at en personrelation er udelukket og en sammenkædning mellem brugerprofiler og IP-adresser ikke længere er mulig.
Flere informationer findes i Interactive Performance Deutschland GmbH’s databeskyttelseserklæring. Besøgende på webstedet kan når som helst med fremadrettet virkning modsætte sig dataindsamling og -opbevaring gennem Interactive Performance-teknologi for denne webside ved at bruge en opt-out (http://bit.ly/2zx6uyo).

 III. Registrering/BRAXCLUB
For at kunne bruge vores onlinetilbud kan du blive registreret og således blive medlem af BRAXCLUB. For at gøre det skal du som led i registreringen angive påkrævede data, for eksempel navn, adresse og e-mailadresse, og acceptere BRAXCLUB's betingelser for deltagelse (kan hentes på www.braxclub.com). Desuden registrerer vi dato og klokkeslæt for registreringen samt IP-adressen. Som et led i registreringsprocessen indhenter vi dit samtykke til brug af dine data. Du har så den fordel, at du ikke ved hver ny brug eller bestilling skal indtaste disse data på ny.
Retsgrundlag for behandling af data til registrering er ved dit samtykke art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR. Hvis du registrerer dig hos os for at opfylde eller indgå en kontrakt, er retsgrundlaget for behandling af data desuden art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR.
De som et led i registreringen krævede informationer i de obligatoriske felter er nødvendige til opfyldelse eller indgåelse af en kontrakt med os om bestemte ydelser. Du er dog ikke forpligtet til at registrere dig, men kan også bestille som gæst. Her skal du dog ved hver bestilling på ny indtaste alle påkrævede data for at kunne opfylde kontrakten.
I forbindelse med registreringen oprettes der en kundekonto til dig. Vi gemmer kundekontoens data så længe, der består en aktiv kunderelation. Hvis der ikke konstateres aktivitet i en periode på tre år, sætte status for kunderelationen på inaktiv. Du kan når som helst kræve, at din kundekonto slettes.

  IV. Gennemførelse af bestillinger
Vi bruger dine personoplysninger ved bestillinger (dit navn og din adresse, fødselsdato, tøjstørrelse og køn, e-mailadresse og dine kontooplysninger) kun inden for vores virksomhed og tilknyttede selskaber samt hos de med gennemførelsen af bestillinger bemyndigede virksomheder.

1. Opbevaring og videregivelse af data ved bestillinger
For at gennemføre bestillinger samarbejder vi med forskellige virksomheder, der er ansvarlige for betalingsafvikling og logistik. Vi sørger for, at også vores partnere overholder de databeskyttelsesretlige bestemmelser. Således videregiver vi dine adressedata (navn og adresse) til den transportvirksomhed, der leverer de bestilte produkter til dig. Retsgrundlaget er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne opfylde kontrakten.
Dataene gemmes hos os så længe, som det er påkrævet for at kunne opfylde kontrakten. Derudover gemmer vi disse data i det lovbefalede tidsrum for at kunne opfylde forpligtelser efter indgåelsen af kontrakter og som følge af handels- og skatteretslige opbevaringsfrister. Denne opbevaringsfrist er som regel på 10 år og udløber til slutningen af det pågældende kalenderår.

 2. Betalingsafvikling ved bestillinger, PayPal, straksoverførsel
Afhængigt af den valgte betalingsmetode sker betalingsafviklingen ved bestillinger eventuelt gennem brug af en serviceudbyder.
Ved betaling med kreditkort videregives dine hertil nødvendige data som navn, adresse samt købsdata – ved betaling med Master- eller Visacard gennem serviceudbyderen Concardis GmbH, Butzweiler Stern Haus 1, Butzweilerhof-Allee 2-4, D-50829 Köln – til den pågældende kreditkortvirksomhed.
Ved betaling via PayPal videresendes du via et link til PayPals internetside. Her behandles dine personoplysninger. Det er dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt telefonnummer samt konto- eller kreditkortoplysninger. Læs i denne forbindelse venligst de generelle forretningsbetingelser, brugsvilkårene og databeskyttelsesretningslinjerne for PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg på internetsiden www.paypal.com.
Ved straksoverførsel videresendes du med et link til internetsiden med straksoverførsel, en service fra Sofort GmbH, der hører til Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46111 34 Stockholm, Sverige. I den forbindelse behandles dine personoplysninger. Det er dit navn, din adresse, din e-mailadresse, eventuelt telefonnummer samt konto- eller kreditkortoplysninger. Læs i den forbindelse venligst de generelle forretningsbetingelser, brugsvilkårene og databeskyttelsesretningslinjerne for Klarna, som du finder på https://www.klarna.com.
Retsgrundlaget for betalingsafviklingen er art. 6, stk. 1, litra b) i GDPR. Behandlingen af dine personoplysninger er påkrævet for at kunne opfylde kontrakten. Du kan frit vælge betalingsmetoden.
Dataene gemmes hos os så længe, som det er påkrævet for at kunne opfylde kontrakten. Derudover gemmer vi disse data i det lovbefalede tidsrum for at kunne opfylde forpligtelser efter indgåelsen af kontrakter og som følge af handels- og skatteretslige opbevaringsfrister. Denne opbevaringsfrist er som regel på 10 år og udløber til slutningen af det pågældende kalenderår.

 3. Kreditvurdering
Afhængigt af den valgte betalingsmetode kan det være påkrævet med en kontrol af din kreditværdighed. I så fald bruger vi, når vi har dit samtykke, eksterne serviceudbydere, som vi videresender dine data til (navn, adresse, fødselsdato, bestillingsværdi).
Vi videresender dine data med henblik på kreditvurdering, indhentning af informationer til vurdering af risikoen for manglende betaling på basis af matematisk-statistiske processer under anvendelse af adressedata samt til verificering af din adresse (kontrol for leveringsmulighed) til infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden, Tyskland.
Retsgrundlaget for disse overførsler er art. 6, stk. 1, litra b) og art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR. Overførsler på grundlag af disse bestemmelser må kun ske, hvis det er påkrævet til varetagelse af vores virksomheds eller tredjeparts legitime interesser, og den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor. Detaljerede informationer om ICD i henhold til art. 14 i EU's databeskyttelsesforordning (”EU GDPR”), dvs. informationer om forretningsformål, formål for dataopbevaring, datamodtagerne, ret til indsigt i egne oplysninger, krav på sletning eller berigtigelse osv., finder du i bilaget eller på følgende link: https://finance.arvato.com/icdinfoblatt .

 V. Konkurrencer
Informationer, der er indsamlet i forbindelse med konkurrencer, behandles med det formål at gennemføre og afvikle den pågældende konkurrence. En sammenkædning af deltagernes data med andre informationer sker ikke. Såfremt deltageren har vundet, kontaktes vedkommende via de oplyste data. Desuden forbeholder vi os retten til at offentliggøre vindernes navne i afkortet form eller – med vindernes samtykke – med det fulde navn også på internetsiderne og i andre medier (Facebook). Efter at konkurrencen er afsluttet, sletter vi alle deltagernes data. Deltagerne er når som helst berettigede til overfor det ansvarlige organ at modsætte sig brugen af de oplyste informationer. Hvis det sker, slettes alle data; deltagelse i konkurrencen er så ikke mulig. Retsgrundlag for databehandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1 a) i GDPR.
Deltagelsen i konkurrencen sker uafhængigt af afgivelsen af et samtykke til markedsføringsformål. Hvis der som et led i deltagelsen i konkurrencen gives et sådant samtykke, opbevares deltagerens data fortsat hos os og bruges i henhold til det afgivne samtykke. Det engang afgivne samtykke til markedsføringsformål kan når som helst tilbagekaldes med fremadrettet virkning; tilbagekaldelsen påvirker ikke vinderchancerne.

  VI. Ansøgningsportal
På ansøgningsportalen kan du ansøge om en stilling hos os og indsende alle nødvendige informationer og bilag. Brug af ansøgningsportalen er frivillig; du kan også på anden vis sende os din ansøgning, for eksempel pr. e-mail eller post.
Når vi modtager en ansøgning via ansøgningsportalen, videresendes dine bilag elektronisk til de ansvarlige medarbejdere hos os. Hvis du har ansøgt om en opslået stilling, slettes bilagene automatisk tre måneder efter, at ansættelsesprocessen er afsluttet, hvis ikke der er andre legitime interesser, der forhindrer en sletning. Sådanne legitime interesser kan for eksempel være bevisbyrder i en sag i henhold til den generelle ligestillingslov (AGG). Ved en ansøgning uden relation til en opslået stilling (uopfordret ansøgning) opbevares ansøgningen så længe, der er mulighed for, at ansøgningen kan være af interesse. Du har når som helst mulighed for, også inden udløbet af den tilsigtede opbevaringsfrist, at forlange sletning af din ansøgning. I tilfælde af en ansættelse på baggrund af en ansøgning gemmes de overførte data med det formål af gennemføre ansættelsesforholdet under overholdelse af de lovbefalede retningslinjer. I alle andre tilfælde er retsgrundlaget for opbevaring af dine ansøgningsdata dit samtykke i henhold til art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.

 VII. Kommunikation med os
Du kan kontakte os på forskellige måder, blandt andet via kontaktformularen på vores internetside. Desuden sender vi dig gerne regelmæssigt vores nyhedsbrev pr. E-mail.

 1. Kontaktformular
Hvis du vil bruge kontaktformularen på vores onlinetilbud, registrerer vi de personoplysninger, som du oplyser i kontaktformularen, navnlig navn og e-mailadresse. Desuden gemmer vi IP-adressen samt dato og klokkeslæt for henvendelsen. Vi behandler kun de via kontaktformularen indsendte data med det formål at kunne svare på din forespørgsel eller dit anliggende.
Du kan selv beslutte, hvilke informationer du sender via kontaktformularen. Retsgrundlag for databehandlingen er dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR.
Efter at vi har behandlet sagen, opbevares data i første omgang for det tilfældes skyld, at der skulle være opfølgende spørgsmål. Der kan når som helst kræves sletning af data, i modsat fald sker sletningen efter komplet afslutning af sagen; lovmæssige opbevaringspligter forbliver gyldige.

 2. Nyhedsbrev
Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruges din e-mailadresse til egne reklameformål, indtil du afmelder dig. Du modtager regelmæssigt informationer pr. e-mail om aktuelle emner samt e-mails ved særlige anledninger, for eksempel i forbindelse med specielle kampagner. På grundlag af vores informationer om dig, kan e-mails være personaliserede og individualiserede.
I forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev bruger vi, hvis du ikke har givet os dit samtykke skriftligt, den såkaldte double opt-in, dvs. vi sender dig først et nyhedsbrev pr. e-mail, hvis du forinden udtrykkeligt har bekræftet, at vi skal aktivere nyhedsbrevforsendelsen. Vi sender dig så en e-mail og anmoder dig om ved klik på et link i e-mailen at bekræfte, at du ønsker at modtage vores nyhedsbrev.
Retsgrundlag for databehandlingen er dit samtykke iht. art. 6, stk. 1, litra a) i GDPR, når du udtrykkeligt har tilmeldt dig nyhedsbrevet. Som led i de lovbestemte retningslinjer kan det også ske, at du modtager vores nyhedsbrev uden udtrykkeligt samtykke, fordi du har bestilt produkter eller serviceydelser, hvor vi i denne sammenhæng har modtaget din e-mailadresse, og du ikke har modsat dig modtagelsen af informationer pr. e-mail. Retsgrundlaget er i så tilfælde vores legitime interesse i overførsel af direkte markedsføring iht. art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.
Som led i visningen af nyhedsbrevet og aktiveringen af enkelte links fra nyhedsbrevet indsamles og analyseres informationer, der videresendes automatiseret. For at gøre det sættes der ved første aktivering af et link fra nyhedsbrevet en cookie med ubegrænset løbetid. Hvis cookien i mellemtiden er blevet slettet, eller du bruger en anden browser, gemmes cookien på ny. Ved hjælp af cookien kan du identificeres, og din brugeradfærd kan analyseres på vores internetsider. De indsamlede data bruges til at oprette personlige brugerprofiler. På den måde forsøger vi til stadighed at forbedre vores service og informere endnu mere individuelt om passende tilbud og kampagner.
Links i nyhedsbrevet indeholder et tilfældigt, men entydigt ID-nummer. Dette nummer kan enten vi eller eksterne serviceudbydere, der arbejder for os, registrere og gemme, hvis du på din pc klikker på disse links for at få ekstra informationer om vores internetside. Medmindre der foreligger et udtrykkeligt samtykke, kædes nummeret i linkene ikke sammen med dit navn og andre personligt identificerbare informationer.
Den ovenfor beskrevne registrering og evaluering af brugen af links kan du kun modsætte dig ved, at du afmelder dig nyhedsbrevet (klik på linket ”Afmeld” nederst i det pågældende nyhedsbrev).
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbreve fra os, kan du når som helst med fremadrettet virkning tilbagekalde dit samtykke eller modsætte dig modtagelsen af flere nyhedsbreve, uden at der opstår andre omkostninger end transmissionsomkostningerne i henhold til basistariffen. Brug linket afmeld, der findes i hvert nyhedsbrev, eller send en besked til os (onlineshop@brax.com) eller til vores dataansvarlige.

3. Sociale medier
I vores onlinetilbud finder du links til de sociale netværk Facebook, Google+ og Instagram, karrierenetværket Xing, platformen til arbejdsgivervurdering kununu samt Twitter. Du kan kende disse links på udbydernes logo.
Ved at klikke på linkene åbnes de pågældende sider for social medier, som denne databeskyttelseserklæring ikke gælder for. Detaljer om bestemmelserne, der gælder for disse sider, finder du i de enkelte udbyderes databeskyttelseserklæringer; du finder dem her:
Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Google+: https://www.google.com/policies/privacy/?hl=dk
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Xing: https://www.xing.com/privacy
kununu: https://www.kununu.com/de/info/datenschutz
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=dk
Der sker ingen overførsel af personoplysninger til de pågældende udbydere, før du klikker på disse links. Hvis du åbner siden via et sådant link, danner dette grundlag for den pågældende udbyders databehandling.

4. Brug af YouTube
I vores onlinetilbud findes der videoer, som kan vises via et plugin til den af Google drevne service YouTube (”YouTube”). Ejeren af denne service er YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Hvis du i vores onlinetilbud klikker på en internetside med en video, oprettes der forbindelse til YouTubes servere. Så meddeles det YouTubes servere, hvilke internetsider i vores onlinetilbud du har besøgt.
Hvis du er logget på din YouTube-konto, gør du det muligt for YouTube at henføre din søgeadfærd direkte til din personlige profil. Det kan du forhindre ved at logge ud af din YouTube-konto. Flere informationer om anvendelse af brugeroplysninger finder du i Googles databeskyttelseserklæring på https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, der også gælder for YouTube.
Vi bruger YouTube for at kunne vise dig videoer og således vise dig mere om os og vores ydelser; det er vores legitime interesse i henhold til art. 6, stk. 1, litra f) i GDPR.

 VIII. Dine rettigheder og kontakt
Det er meget vigtigt for os at forklare behandlingen af dine personoplysninger så gennemsigtigt som muligt og også at informere dig om dine rettigheder. Hvis du ønsker supplerende informationer eller vil benytte dig af dine rettigheder, kan du når som helst kontakte os, så vi kan behandle din henvendelse.

1. Brugerrettigheder
Du har omfattende rettigheder i forbindelse med behandlingen af dine personoplysninger. Først og fremmest har du en omfattende ret til oplysning og kan eventuelt forlange berigtigelse og/eller sletning eller blokering af dine personoplysninger. Du kan også forlange begrænsning af behandlingen, og du har en ret til indsigelse. Med henblik på de af dig overførte personoplysninger har du desuden ret til dataportabilitet.
Hvis du ønsker at gøre en af dine rettigheder gældende og/eller ønsker supplerende informationer om disse, bedes du henvende dig til vores kundeservice. Du er også velkommen til at henvende dig til vores dataansvarlige.

  2. Tilbagekaldelse af samtykke og indsigelse
Du kan når som helst med fremadrettet virkning tilbagekalde et samtykke, du tidligere har givet os. Tilbagekaldelsen af samtykket påvirker ikke lovligheden af den på grundlag af samtykket indtil tilbagekaldelsen gennemførte behandling. Kontaktpersoner er i den forbindelse ligeledes vores kundeservice og vores dataansvarlige.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger ikke baserer på et samtykke, men på et andet retsgrundlag, kan du modsætte dig denne databehandling. Din indsigelse medfører en kontrol og en eventuel afslutning af databehandlingen. Du informeres om resultatet af kontrollen og modtager – hvis databehandlingen alligevel skal fortsætte – fra os supplerende informationer om, hvorfor databehandlingen er lovlig.

 3. Dataansvarlig og kontakt
Vi har udpeget en dataansvarlig for koncernen og dens datterselskaber, som hjælper os med hensyn til databeskyttelsesretlige emner, og som du kan henvende dig direkte til. Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger eller andre informationer om databeskyttelsesretlige emner, står vores dataansvarlige og hans team gerne til din disposition:
Wolfgang Mews
Leineweber GmbH & Co. KG
Wittekindstrasse 16-18
D-32051 Herford
Hvis du vil kontakte vores dataansvarlige personligt pr. e-mail, er du også velkommen til at skrive til ham på datenschutz@brax.com.

  4. Klager
Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring eller med de relevante databeskyttelsesbestemmelser, kan du klage til vores dataansvarlige. Den dataansvarlige vil kontrollere sagen og informere dig om resultatet heraf. Desuden har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.

 IX. Flere informationer og ændringer

1. Links til andre websteder
Vores onlinetilbud kan indeholde links til andre websteder. Disse links er som regel mærket som sådan. Vi har ikke indflydelse på, hvorvidt de gældende databeskyttelsesbestemmelser overholdes på de linkede websteder. Derfor anbefaler vi, at du også orienterer dig på andre websteder om de pågældende databeskyttelseserklæringer.

  2. Ændringer i denne databeskyttelseserklæring
Denne databeskyttelseserklæring er forsynet med en dato (nedenfor). Vi forbeholder os ret til når som helst og med fremadrettet virkning at ændre denne databeskyttelseserklæring. En ændring sker navnlig ved tekniske tilpasninger af onlinetilbuddet eller ved ændringer af databeskyttelseskravene. Databeskyttelseserklæringens aktuelle version kan altid hentes direkte via onlinetilbuddet. Vi anbefaler, at du regelmæssigt orienterer dig om ændringer i denne databeskyttelseserklæring.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRAX ONLINE-SHOP Danmark

With the currently selected BRAX Online-Shop only supplies to Belgique are possible.
Would you rather visit another BRAX Online-Shop?