Vilkår og betingelser og fortrydelsesret

1. VORES GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER

 

(VERSION2.0_DK-DE_26052021WM)

Når du afgiver din bestilling, accepterer du samtidig BRAX Store GmbH & Co. KG’s efterfølgende generelle forretningsbetingelser.

 

 

Levering/forsendelsesomkostninger

BRAX Online-Shop leverer i Danmark gennem Post Nord, så længe lager haves.
Leveringen sker inden for 3-5 hverdage efter modtagelsen af din komplette og fejlfri bestilling. For meget store og små størrelser kan leveringstiden være op til 10 hverdage.
Kun myndige personer med adresse i Danmark kan afgive en bestilling.

Priser/betalingsmåder

Alle i BRAXs Online-Shop oplyste priser er inkl. moms. Ud over købsprisen beregnes der evt. forsendelsesomkostninger, medmindre forsendelsen er gratis.
Følgende betalingsmåder står til rådighed i Online-Shoppen:

 

• Kreditkort
Betaling kan også ske med kreditkort (VISA / MASTERCARD / AMERICAN EXPRESS). BRAX forbeholder sig ret til at kontrollere kreditkortets gyldighed, kreditværdigheden, rigtigheden af kundens adressedata og at gøre accept af bestillingen afhængig af resultatet af denne kontrol.
• PayPal
For at kunne bruge betalingsmetoden PayPal skal du have en PayPal-konto.
en kan du oprette på PayPals webside på www.paypal.de/anmeldung.
Hvis du vælger betalingsmetoden PayPal, bliver du sendt videre til din PayPal-side. Betalingen sker direkte ved hjælp af de hos PayPal gemte bank- eller kreditkortdata, uden at du skal indtaste dem på ny.
ine bank- eller kreditkortdata er således kun gemt hos PayPal og skal ikke sendes igen via internettet ved hvert onlinekøb.
• Gavekort
Betaling kan også ske med vores BRAX-gavekort. Angiv nummeret og PIN-koden på dit gavekort. Hvis værdien i din indkøbskurv overstiger beløbet på gavekortet, skal der vælges en anden betalingsmetode for det resterende beløb, der overstiger værdien på gavekortet. Det er kun muligt at indløse et gavekort pr. bestilling.
Gem dit gavekort for det tilfældes skyld, at du måske vil returnere varen, da eventuelle beløb krediteres på gavekortet. Det sker som følger:
Ved en delvis returnering trækkes et beløb, der er så stort som muligt på dit gavekort, og du krediteres via den anden betalingsmetode, du har valgt. Men hvis krediteringen overstiger beløbet for den anden betalingsmetode, du har valgt, eller hvis du ikke har angivet en anden betalingsmetode, sker der en delvis kreditering på dit gavekort. Ved en komplet returnering sker godtgørelse af beløbet analogt med den anvendte betalingsmetode. Desuden bør gavekortet altid gemmes for det tilfældes skyld, at der bliver tale om en returnering.
Efter kontrol af adresse og kreditværdighed forbeholder BRAX sig ret til kun at acceptere visse betalingsmetoder.
Hvis din betaling bliver forsinket, er BRAX berettiget til at fakturere et rykkergebyr på 5,00 € (1. rykker) og 7,50 € (2. rykker). Det står dig frit for at dokumentere, at der ikke er sket en skade, eller at den er væsentligt lavere end acontobeløbet.
Accept af dine bestillinger
BRAX Online-Shop er berettiget til ikke at acceptere onlinebestillinger. Hvis en onlinebestilling ikke ekspederes af BRAX Online-Shop, meddeler BRAX Online-Shop straks dette til ordregiveren. Minimumsalder for bestillinger i BRAX Online-Shop er 18 år.
Ordrebekræftelse udgør ikke nogen bindende købsaftale. Købsaftalen bliver først retsgyldig ved fremsendelse af forsendelsesbekræftelsen.
Hvis varebeskrivelsen ikke udtrykkeligt angiver andet, leveres alle varer uden den på billederne viste dekoration.
Bestillingsteksten gemmes ikke af BRAX Online-Shop og kan ikke hentes, efter at bestillingsprocessen er afsluttet. Informationerne fra bestillingsprocessen sendes til dig igen i en bekræftelse pr. e-mail som svar på din bestilling. Dine bestillingsdata kan du desuden printe ud straks efter, at du har afsendt bestillingen.
Ejendomsforbehold
Indtil der er sket fuldstændig betaling, forbliver varen BRAX Online-Shops ejendom.
Garanti
Forbrugeren har krav på garanti for mangler ved den købte vare i henhold til lovbestemmelserne i §§ 437 ff. BGB. Navnlig kan kunden forlange efterfølgende opfyldelse (ny levering eller afhjælpning af manglen). BRAX Store GmbH & Co. KG er dog berettiget til at henvise kunden til en ny levering, hvis afhjælpningen af manglen er forbundet med et uforholdsmæssigt stort arbejde. Garantikrav forældes to år efter levering af varen. Køberen bør gør sine garantikrav gældende med angivelse af bestillingsnummer, navn og adresse samt en kort beskrivelse af årsagen, uden at dette dog er påkrævet. På begæring af BRAX Store GmbH & Co. KG sender kunden for BRAX Store GmbH & Co. KG’s regning og risiko den mangelfulde vare til kontrol hos BRAX Store GmbH & Co. KG, uden at de garantirettighederne begrænses herved.
 Bilæggelse af tvister
I henhold til gældende lov er vi forpligtede til at gøre forbrugerne opmærksomme på den europæiske platform til onlinetvistbilæggelse, der kan bruges til at bilægge tvister, uden at en domstol skal involveres. Europa-Kommissionen er ansvarlig for oprettelsen af platformen. Du finder den europæiske platform til onlinetvistbilæggelse her:
https://ec.europa.eu/odr
Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i tvistbilæggelse via forbrugerforligsorganer.
Billedrettigheder
Alle billedrettigheder tilhører selskabet Leineweber GmbH & Co. KG og dets datterselskaber. Brug uden forudgående skriftligt samtykke er ikke tilladt og sagsøges, idet sagsøgte skal betales sagens omkostninger.
Viste farver
På grund af din pc’s farvegengivelse kan der være afvigelser mellem de på din pc viste farver og produkternes faktiske farver.

2. FORTRYDELSESRET FOR FORBRUGERE


Varen skal returneres inklusive mærkaterne.
Ud over den nedenfor beskrevne udøvelse af din fortrydelsesret accepterer vi også en returnering af varen ved, at du anvender returmærkaten til


BRAX Online‐Shop
Postboks 770
7018 Pakker TLP
Danmark

til at gøre brug af din fortrydelsesret. Du behøver så ikke at afgive en udtrykkelig erklæring om fortrydelse.
Bemærk venligst: I dette tilfælde betaler vi også returneringsomkostningerne.

Fortrydelsesvejledning
1. Fortrydelsesret:

Du har ret til inden for fjorten dage at annullere denne aftale uden at angive en grund. Fortrydelsesfristen er på fjorten dage fra den dag, du eller en af dig udpeget tredjemand, der ikke er transportselskabet, er kommet i besiddelse af varerne.
For at gøre din fortrydelsesret gældende skal du meddele os din beslutning om at annullere denne aftale. Meddelelsen skal sendes til BRAX Online-Shop, Postboks 72 11 44, D-30531 Hannover, [email protected], tlf.: 0045-808-30288
(gratis/ma-fr: kl. 08:00-20:00, lø: kl. 08:00-18:00) fax: +49 5221 / 17 295 00 i form af en entydig tilkendegivelse (f.eks. et brev sendt pr. post, en telefax eller e-mail). Du kan bruge den vedlagte fortrydelsesformular. Dette er dog ikke påkrævet. For overholdelse fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender meddelelsen om udøvelse af fortrydelsesretten inden fortrydelsesfristens udløb.
2. Konsekvenser af fortrydelse:
Hvis du annullerer denne aftale, skal vi uden ophold og senest fjorten dage fra den dag, hvor meddelelsen om din annullering af denne aftale er modtaget hos os, tilbagebetale alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig, inkl. leveringsomkostningerne (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der er opstået ved, at du har valgt en anden type levering end den af os tilbudte, billigste standardlevering). Til denne tilbagebetaling bruger vi det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige overførsel, medmindre vi udtrykkeligt har indgået en anden aftale med dig; på ingen måde beregner vi vederlag for denne tilbagebetaling.
Vi kan nægte tilbagebetaling, indtil vi har modtaget varerne igen, eller du har dokumenteret, at du har returneret varerne, afhængig af, hvilket at de to tidspunkter er det tidligste.
Du skal straks og under alle omstændigheder inden fjorten dage fra den dag, hvor du underretter os om annulleringen, returnere eller overdrage varerne til os. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne inden udløbet af fristen på fjorten dage.
Vi betaler udgifterne i forbindelse med returneringen af varerne.
Du skal kun betale for et eventuelt værditab af varerne, hvis dette værditab skyldes, at du har behandlet varerne på en måde, der ikke har været nødvendig for at kontrollere varernes beskaffenhed, egenskaber og funktion.
Slut på fortrydelsesvejledningen
Form
[Tilbage til toppen]
Form
3. Model for fortrydelsesformular
Start på modellen for fortrydelsesformular
Model for fortrydelsesformular
(Hvis du ønsker at annullere aftalen, skal du udfylde denne formular, og returnere den til os). Til
BRAX Store GmbH & Co. KG
BRAX Online-Shop,
Postboks 72 11 44,
D-30531 Hannover,
Tlf.: 0045 808 30288
(gratis/ma-fr: kl. 08:00-20:00, lø: kl. 08:00-18:00)
fax: 05221 / 17 295 00
[email protected]
– Hermed annullerer jeg/vi (*) den af mig/os indgåede aftale om køb af følgende varer (*)/serviceydelse (*)
– Bestilt den (*)/modtaget den (*)
– Forbrugerens/forbrugernes navn
– Forbrugerens/forbrugernes adresse
– Forbrugerens/forbrugernes underskrift (kun ved meddelelser på papir)
– Dato
(*) Streg det ud, som ikke gælder.
Slut på modellen for fortrydelsesformular
Vi gør opmærksom på, at du også kan gøre din fortrydelsesret gældende ved at returnere varen ved hjælp af den returmærkat, der er vedlagt forsendelsen.

 

4. DATABESKYTTELSESOPLYSNING


BRAX Store GmbH & Co. KG, (i det følgende kaldet: ”vi“) er det ansvarlige organ for behandling af personoplysninger for brugere af BRAXCLUB og BRAX Online-Shop (bestillinger uden BRAXCLUB-medlemsskab). Vores kontaktdata finder du i kolofonen på www.brax.dk, kontaktpersonen for spørgsmål om behandling af personoplysninger er vores dataansvarlige, der kan kontaktes på [email protected].
Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. I det følgende informerer vi dig om, i hvilket omfang vi indsamler og anvender personoplysninger i forbindelse med BRAXCLUB-medlemsskabet eller i forbindelse med din bestilling, og hvordan vi behandler disse personoplysninger. Flere anvisninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, finder du i vores databeskyttelseserklæring på vores hjemmeside på http://www.brax.dk/.

Personoplysninger er enkelte oplysninger om dine personlige eller faktuelle forhold. De omfatter informationer om din identitet som eksempelvis dit navn, din e-mailadresse eller din postadresse. Informationer, der ikke kan knyttes til din identitet (eksempelvis gennemsnitsomsætninger), er ikke personoplysninger. For dit medlemskab i BRAXCLUB eller ved bestillinger i vores Online-Shop er det som udgangspunkt nødvendigt at give personoplysninger til BRAX. De absolut nødvendige oplysninger er mærket som obligatoriske felter; hvis der derudover anmodes om andre oplysninger, der ikke er mærket som obligatoriske felter, er der tale om frivillige oplysninger.
Du kan dog ved ethvert køb bis BRAXCLUB beslutte, om du vil bruge BRAXCLUB-loyalitetsbonussen. I så fald skal du legitimere dig i forbindelse med dit køb. Hvis der sker legitimation, registreres alle køb på en kundekonto i forbindelse med medlemskabet af BRAXCLUB. Desuden bruger vi dine informationer til at orientere dig om tilbud, der er interessante for dig – selvfølgelig altid med udgangspunkt i databeskyttelsesbestemmelserne.
Deltagelse i BRAXCLUB eller køb i vores Online-Shop forudsætter, at vi gemmer bestemte personoplysninger. Det drejer sig især om: Navn, adresse, fødselsdato og køn. Desuden gemmes dine omsætningsdata i BRAXCLUB med henblik på beregning af din loyalitetsbonus. Derudover gemmer webanalysetjenester brugsdata. Lagring af disse data har til formål at kunne gennemføre bonusprogrammet og oprette individualiserede tilbud til dig. For at gøre det modtager du regelmæssigt individualiserede informationer (reklame) pr. post eller – såfremt du samtykker – pr. e-mail.
Som udgangspunkt bruger vi kun dine personoplysninger til levering af de ydelser, du ønsker, og hvis de databeskyttelsesretlige forudsætninger er opfyldt. Hvis vi som led i vores service bruger eksterne serviceudbydere, får disse kun adgang til data med det formål at levere servicen. Gennem tekniske og organisatoriske forholdsregler sikrer vi, at databeskyttelseskravene overholdes og forpligter også vores eksterne serviceydere til at overholde dem. Retsgrundlaget for databehandlingen er dit samtykke i henhold til art. 6, stk.1 a) i GDPR eller kontraktopfyldelse i henhold til art. 6, stk. 1 b) i GDPR. Dataene gemmes, så længe du er medlem af BRAXCLUB, medmindre du forinden kræver, at de slettes.
Derudover videregiver vi ikke data til tredjepart uden dit udtrykkelige samtykke, især ikke til reklameformål. Der sker kun videregivelse af dine personoplysninger, hvis du selv har givet samtykke til videregivelsen, eller hvis vi på grund af lovbestemmelser og/eller pålæg fra myndigheder eller domstole er berettigede eller forpligtede til det.
Du har ret til at få indsigt i dine personoplysninger, deres oprindelse og modtagere samt formålet for databehandlingen. Desuden kan der i henhold til de databeskyttelsesretlige bestemmelser foreligge en ret til berigtigelse, begrænsning af behandlingen og sletning af personoplysninger, hvis forudsætningerne for en fortsat opbevaring af data ikke (længere) er til stede. Du kan når som helst med fremadrettet virkning tilbagekalde et tidligere afgivet samtykke til behandling af personoplysninger; desuden kan du gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.
Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med denne databeskyttelseserklæring eller med de relevante databeskyttelsesbestemmelser, kan du klage til vores dataansvarlige. Den dataansvarlige ([email protected]) kontrollerer sagen og informere dig om resultatet heraf. Desuden har du ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed.

BRAX ONLINE-SHOP Danmark

With the currently selected BRAX Online-Shop only supplies to Belgique are possible.
Would you rather visit another BRAX Online-Shop?